چند روز پیش دنبال ترانه ای از بهرام فروهر می گشتم

"مگه تموم عمر چند تا بهاره"

اکثر سایتهایی که لینک آن را داشتند یا فیلتر بودند یا لینک خراب بود جز یک سایت

خودم ترانه اش را خیلی دوست دارم وواسه همین گذاشتمش که اگه کسی خواست دانلود کنه اذیت نشه !

مگه تموم عمر چند تا بهاره
باقی مونده جز مختصری نيست
اينجور که گواهی ميده قلبم
اين شام سيه را سحری نيست

ببين چند تا بهار رفته و از تو خبری نيست
ببين چه کرده غم با من و از تو اثري نيست
يه وقت مياي ميبينی يه وقت مياي ميبينی

از اين پرنده جز مشت پری نيست

از اين پرنده جز مشت پری نيست

مگه تموم عمر چند تا بهاره مگه تموم عمر چند تا بهاره
باقی مونده جز مختصری نيست
تا چشم به هم خورد شد آذر و شد دی
گفتی که ميايي پس کی پس کی پس کی
عمر من خسته با ياد تو شد طی
گفتی که ميايي پس کی پس کی پس کی
نذار که سر بره جام صبوری
طولانی تر از اين بشه دوری
ميگه صبر کنم چقدر و تا کی
ميگه شاد باشم
آخه چه جوری آخه چه جوری

مگه تموم عمر چند تا بهاره
مگه تموم عمر چند تا بهاره

باقی مونده جز مختصری نيست
تا چشم به هم خورد شد آذر و شد دی
گفتی که ميايي پس کی پس کی پس کی
عمر من خسته با ياد تو شد طی
گفتی که ميايي پس کی پس کی پس کی

نذار که سر بره جام صبوری
طولانی تر از اين بشه دوری
ميگه صبر کنم چقدر و تا کی
ميگه شاد باشم
آخه چه جوری آخه چه جوری

مگه تموم عمر چند تا بهاره
باقی مونده جز مختصری نيست
اينجور که گواهی ميده قلبم
اينجور که گواهی ميده قلبم

اين شام سيه را سحری نيست
اين شام سيه را سحری نيست

این هم لینک دانلود آهنگ .

لینک ترانه ویرایش شد .

+ نوشته شده توسط یک ایرانی سبز در چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 17:29 |